24 listopada 2019

Regulamin “ŚWIĄTECZNY KONKURS WÓJCIK RACING TEAM”

Regulamin konkursu „ŚWIĄTECZNY KONKURS WÓJCIK RACING TEAM”

§1. Definicje
1.Administrator Danych Osobowych – WÓJCIK RACING TEAM wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Resorowa 28, 02-956 Warszawa NIP: 5213760795, REGON: 366118784
2. Jury: Sławomir Kubzdyl, Adam Stępień, Marek Szkopek, Grzegorz Wójcik, Mateusz Jagielski
3. Konkurs – konkurs przeprowadzony przez Organizatora na Profilu FB od godziny 19:00 dnia 24 listopada 2019 do godziny 23:59:59 dnia 20 grudnia 2019 roku.
4.Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
5. Nagrody:

  1. PITBIKE YCF SM 125S
  2. MOTOCYKL NA WEEKEND OD LIBERTY MOTORS
  3. KURTKA JEREZ EVO, MARKI SPYKE (LUB INNA WYBRANA PO KONSULTACJI O RÓWNOWARTOŚCI)
  4. OLEJ Fully Synthetic Yamalube (1L) x4, YAMAHA POLAND POSITION
  5. OSŁONY SILNIKÓW I WIELE WIĘCEJ, VOUCHER NA 600 PLN OD WOMET-TECH
  6. ZAKUPY W SKLEPIE EXTREMEHOBBY.PL: VOUCHERY NA 1000, 600 i 300 PLN
  7. TRACK DAY SLOVAKIARING BEZ USŁUG DODATKOWYCH TYPU BOKS, TRANSPORT, TRANSPORDER, MOTORRAID W DNIACH 20-21 KWIETNIA 2020
  8. POKROWIEC NA KOMBINEZON MOTOCYKLOWY, ROBERT OZON
  9. KOSZULKI I GADŻETY MARKI YAMAHA: 2 KOMPLETY MĘSKIE, 1 DAMSKI
  10. SLIDERY TWINS, 3 KOMPLETY

6.Profil FB – profil Facebook https://www.facebook.com/wojcikracingteam/
7.Post konkursowy – zamieszczony na Profilu FB post o treści:

Hou! Hou! Hou! Byliście grzeczni? No to czas na…
Świąteczny konkurs Wójcik Racing Team!

Przez cały rok pokazujemy Wam naszą miłość do motocykli. Teraz Czas na Was! Pokażcie nam Wasz pasję – zainspirujcie innych, zaciekawcie motocyklami! Co zrobić by grać o Pit Bike YCF 125s i łączną pulę 19 nagród!

Wrzuć w komentarzu swoje zdjęcie z motocyklem i powalcz o jego popularność. Pięć pierwszych nagród przyznawane jest za ilość LIKE pod komentarzem. Ale nie oznacza to, że nie macie szans na dodatkowe nagrody – przyznajemy też nagrody dla posiadaczy Yamahy, fanów jazdy torowej, najlepszych i najbardziej kreatywnych zdjęć wytypowane przez jury!

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 20.12.2019. Ogłoszenie wyników między 21, a 24.12.2019

Regulamin: bit.ly/34hQnmd

Nagrody i kryteria:
Nagroda Główna – zdjęcie z największą ilością like pod komentarzem (PITBIKE YCF SM 125S)
Nagroda Druga – II miejsce z największą ilością like pod komentarzem (MOTOCYKL NA WEEKEND OD LIBERTY MOTORS)
Nagroda Trzecia – III miejsce z największą ilością like pod komentarzem (KURTKA JEREZ EVO, MARKI SPYKE)
Nagroda Czwarta – IV miejsce z największą ilością like pod komentarzem (OSŁONY SILNIKÓW I WIELE WIĘCEJ, VOUCHER NA 600 PLN OD WOMET-TECH)
Nagroda Piąta – V miejsce z największą ilością like pod komentarzem POKROWIEC NA KOMBINEZON MOTOCYKLOWY, ROBERT OZON)
Nagroda fotograficzna- najlepsze zdjęcie wybrane przez jury OLEJ Fully Synthetic Yamalube (1L) x4
Nagroda fotograficzna II – najbardziej kreatywne zdjęcie wybrane przez jury ZAKUPY W SKLEPIE EXTREMEHOBBY.PL: VOUCHERY NA 1000, 600 i 300
Najlepsza pozycja na zdjęciu z toru (TRACK DAY SLOVAKIARING 20-21 kwietnia BEZ USŁUG DODATKOWYCH TYPU BOKS, TRANSPORT, TRANSPORDER, MOTORRAID)
Nagroda specjalna dla 3 zdjęć z motocyklami Yamaha (KOSZULKI I GADŻETY MARKI YAMAHA: 2 KOMPLETY MĘSKIE, 1 DAMSKI)
Nagroda specjalna dla trzech zdjęć z toru (SLIDERY TWINS, 3 KOMPLETY)
Nagrody dodatkowe: wejściówki na paddock mistrzostw świata  Le Mans 2020 dla dwóch osób, dzień instruktażu z Markiem Szkopkiem podczas treningów Speed Day

Skomentowanie tego postu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie w jakim jest to opisane w regulaminie.

Powodzenia!

8. Pula nagród – 19 nagród
9. Organizator – WÓJCIK RACING TEAM wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Resorowa 28, 02-956 Warszawa NIP: 5213760795, REGON: 366118784
10.Uczestnik – posiadająca aktywne konto na Facebook pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem pracowników i rodzin pracowników Organizatora, przy czym za członka rodziny uznaje się osoby należące do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.
11. Zwycięzca –  Uczestnik wskazany przez Jury jako zdobywca jednej nagrody z puli nagród.

§2. Warunki udziału i przebieg konkursu
1.Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie przez Uczestnika w czasie trwania konkursu komentarza pod Postem konkursowym w postaci zdjęcia o tematyce motocyklowej.
2.Uczestnik konkursu oświadcza, iż posiada prawa do publikacji zdjęcia, jest jego właścicielem, bądź zostały mu przekazane prawa do niego i jego rozpowszechniania. W razie wątpliwości będzie w stanie to udowodnić Jury.
3.Komentarz zdjęciowy, o którym mowa w §2.1 musi być zgodny z regulaminem Facebook, regulaminem konkursu i nie może zawierać treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami.
4.Jeden uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz konkursowy.
5.Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w konkursie poprzez przesłanie stosownej informacji na e-mail: s.kubzdyl13@gmail.com co skutkuje nieuwzględnieniem komentarza Uczestnika przy wyborze przez Jury Zwycięzcy.
6. W dniach od 21-24 grudnia 2019 roku Jury wybierze 19 Zwycięzców.

Według następujących kryteriów:
A. Nagroda Główna – zdjęcie z największą ilością like pod komentarzem (PITBIKE YCF SM 125S)
B. Nagroda Druga – II miejsce z największą ilością like pod komentarzem (MOTOCYKL NA WEEKEND OD LIBERTY MOTORS)
C. Nagroda Trzecia – III miejsce z największą ilością like pod komentarzem (KURTKA JEREZ EVO, MARKI SKYPE)
D.Nagroda Czwarta – IV miejsce z największą ilością like pod komentarzem (OSŁONY SILNIKÓW I WIELE WIĘCEJ, VOUCHER NA 600 PLN OD WOMET-TECH)
E.Nagroda Piąta – V miejsce z największą ilością like pod komentarzem POKROWIEC NA KOMBINEZON MOTOCYKLOWY, ROBERT OZON
F.Nagroda fotograficzna- najlepsze zdjęcie wybrane przez jury, OLEJ Fully Synthetic Yamalube (1L) x4
G. Nagroda fotograficzna II – najbardziej kreatywne zdjęcie wybrane przez jury
ZAKUPY W SKLEPIE EXTREMEHOBBY.PL: VOUCHERY NA 1000, 600 i 300 PL
H. Najlepsza pozycja na zdjęciu z toru (TRACK DAY SLOVAKIARING 20-21 kwietnia BEZ USŁUG DODATKOWYCH TYPU BOKS, TRANSPORT, TRANSPORDER, MOTORRAID)
I. Nagroda specjalna dla 3 zdjęć z motocyklami Yamaha (KOSZULKI I GADŻETY MARKI YAMAHA: 2 KOMPLETY MĘSKIE, 1 DAMSKI)
J. Nagroda specjalna dla trzech zdjęć z toru (SLIDERY TWINS, 3 KOMPLETY)
K. Nagrody dodatkowe: wejściówki na paddock mistrzostw świata  Le Mans 2020 dla dwóch osób, dzień instruktażu z Markiem Szkopkiem podczas treningów Speed Day

7.Za like uznaje się wszystkie dostępne pod komentarzami “ikony emocji”
8.Zwycięzcy w celu otrzymania nagrody do 31 grudnia 2019 roku przekaże Organizatorowi w wiadomości prywatnej na profilu FB swój adres pocztowy i numer telefonu.
9.Zwycięzca, który nie dopełni obowiązku, o którym mowa w §2.5 traci prawo do otrzymania nagrody.

§3. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000) i polskim prawem.
2. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Uczestnika związane z jego danymi osobowymi.
3.Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Uczestnika na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Uczestnika konkursu.
4.Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
5. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Organizatora:s.kubzdyl13@gmail.com
6.Na potrzeby konkursu zbierane są następujące dane osobowe Uczestnika: a. nazwa i adres profilu na Facebook – niezbędny do uczestnictwa i komunikacji związanej z konkursem

a) e-mail – niezbędny do komunikacji w przypadku zdobycia przez Uczestnika nagrody
b) adres pocztowy – niezbędny do wysłania nagrody
c) numer telefonu – niezbędny do wysłania nagrody i wykorzystany w celu skontaktowania się z Uczestnikiem

7.Dane osobowe, o których mowa w §3.6 zostaną udostępnione jedynie firmie, która doręczy nagrodę.
8. Uczestnik ma prawo do:
odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
dostępu do danych osobowych;
sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych; f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§4. Postanowienia końcowe
1.Regulamin dostępny jest pod adresem bit.ly/34hQnmd który udostępniony jest w Poście konkursowym.
2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestnika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
3. Organizator oświadcza, że podmioty prowadzące serwis Facebook nie są w żaden sposób zaangażowane w  organizację konkursu, a w szczególności nie są sponsorem lub organizatorem.
4. Informacje o konkursie dostępne w innych materiałach oprócz Postu konkursowego i niniejszego regulamin mają jedynie charakter informacyjny.
5. Werdykt Jury jest ostateczny, nie wymaga uzasadnienia w żadnej formie i nie może zostać skutecznie zaskarżony do sądu.
6. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane w formie pisemnej na adres Organizatora do 7 dniu od opublikowania wyników konkursu i mogą odnosić się wyłącznie do uchybień formalnych. Organizator odpowie na reklamacje w terminie 14 dni.
7.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego, a w ostateczności rozstrzyga je sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

„ANEKS DO REGULAMINU KONKURSU Z DNIA 24 LISTOPADA 2019

Podpisany w dniu 30 listopada 2019r. przez Organizatora

Wójcik RACING TEAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-956 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000657787, NIP: 5213760795, REGON: 366118784

§1
Organizator postanowił zmienić Regulamin konkursu „ŚWIĄTECZNY KONKURS WÓJCIK RACING TEAM”
§2
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
§3
Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie polski, w ciągu 20 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
§4
Przystąpienie do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarza w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§5
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.
§6
Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
§7
Konkurs przeprowadzony jest na profilu Facebook od godziny 19:00 dnia 24 listopada 2019r. do
23:59:59 dnia 20 grudnia 2019r. O tej godzinie Organizator zliczy głosy za pomocą przeznaczonego do tego systemu, a polubienia dodane po tej godzinie nie będę liczone– co pozwoli na wyłonienie Laureatów konkursu.
§8
Pula nagród została zwiększona o nagrody tj.
§9
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu
Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
§10
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora